Refarat af generalforsamlingen Onsdag 13 nov. 2019

Der var ingen indkomne forslag, og formandens beretning blev godkendt.

Vel mødt til de kommende arrangementer.

Man er velkommen til at melde sig til jægerrådet!

Rasmus opfordrede til at bruge hjemmesiden, og fortalte om sidste nyt fra Jægerforbundet.

13 medlemmer var til stede og vi er 56 medlemmer i foreningen.

Regnskabet blev godkendt, og alle medlemmer betaler nu 50 kr. til foreningen.

Rasmus blev genvalgt som formand i 2 år.

Knud Erik blev suppleant for bestyrelsen og Claus Flink blev suppleant som revisor.

John Henriksen holdt foredrag om hunde.

Rasmus oplyste, at der var skudt 26 rågeunger ved Lindvedgård.

Foreningen var vært med et par stykker smørebrød.

Årets sjoveste og bedste buk blev vundet af Rasmus og Claus Flink.

Jagtforeningen har afskaffet MobilePay.

Referat fra generalforsamling 23. okt. 2018 på Højby Friskole

Generalforsamlingen valgte Jacob Kristensen som aftenens dirigent.

Formandens beretning om foreningens aktiviteter i året der gik og det reviderede regnskab som viste et lille overskud blev godkendt.

Der var ingen indkommende forslag.

Der var enighed om at fortsætte med det i forvejen fastlagte kontingent.

Følgende var på valg og alle blev genvalgt :

Rene Top, næstformand

Bernt Rahbek Tekkiela, kasserer

Jacob Kristensen, revisor

Allan Elkjær, revisor

Ivan Døhr, revisorsuppleant

Foreningen består d.d. af 58  medlemmer hvor af 10 var mødt op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig til jægerrådet.

Forsamlingen kårede sjoveste og bedste buk skudt i Danmark, og vinderne blev Rene Top og Ivan Døhr.

John Henriksen kunne oplyse at rågereguleringen på Hollufgård resulterede i 260 nedlagte rågeunger i 742 skud.

Efter smørrebrødet var sat til livs fortalte Børge fra Dansk Ornitologisk Forening om rovfugle.

Til info har Højby Jagtforening fået mobilepay : 52895

Husk at sætte kryds i kalenderen den 6. april 2019

90 års fødselsdag, se info under aktiviteter her på siden,

hvor også andre spændende ting er listet op.

Vel mødt !!

Referat fra generalforsamlingen 15. nov. 2017 på Højby Friskolen 

Rasmus blev valgt som formand for en ny periode

Ivan blev valgt som suppleant til revisor

John Henriksen var til stede og orienterede om råge reguleringen !

Der blev skudt 326 råger på Hollufgård.

Bernt fremviste et fornuftigt regnskab, og foreningen har en egenkapital på 21.747,95 kr

Foreningen har fået nye medlemmer og medlemstallet er 54.

Michael fortæller at man kan søge om tilskud ved kommunen for nogle medlemmer.

Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag

Debat om jægerforbundet, fordele og udlemper ved at være medlem af forbundet

Ivan og Allan vandt konkurrencen for årets sjoveste og bedste buk

Foreningen beværtede med smørebrød

13 medlemmer var til stede på friskolen og efter generalforsamlingen var der foredrag ved Peter Juel.