Jagt 07.01.17-7505711

Højby jagtforening af 1929

Foreningen blev i sin tid stiftet af sognets lodsejere, som i fællesskab drev jagt i området. Regelsæt for fællesjagterne på medlemmernes parceller og planlægning og afholdelse af jagtgilder, var dengang hovedformålet med jagtforeningen.

I dag er aktiviteterne af en anden karakter.

Året starter med en rævejagt i januar, der deltager som regel 10-12 jægere. Der bliver drevet med hunde i flere såter og brugt gravsøgende hund i nogle af områdets kunstgrave. Dagen sluttes af med en gang gule ærter på Højby Friskole.

Før bukkejagten, d.v.s. april/maj lejer foreningen en skydebane og arrangerer riffelindskydning. Her er der en riffelinstruktør tilstede og der er mulighed for at skyde om en vandrepokal.

I juli/august arrangeres der flugtskydning i samarbejde med naboerne fra Nr. Lyndelse Jagtforening. Der skydes ca. fem gange, der sluttes af med pokalskydning om foreningens vandrepokal.

I november måned afholdes j.f. vedtægterne generalforsamling. Efter det ordinære møde, er der kåring af årets bedste og sjoveste danske buk. Efter præmieoverrækkelsen har bestyrelsen oftest arrangeret en foredragsholder eller viser en film for de fremmødte.

Der er også mulighed for at deltage i rågeregulering, i disse år foregår det på Holluf Gård.

Højby Friskole stiller skolekøkkenet til rådighed, når der afholdes vildtmiddag. Her mødes man kl. 18 og laver mad under kyndig vejledning af en kogekone. Den lækre vildtmenu nydes sammen med et glas vin. Når aftenkaffe og oprydning er overstået, kan vi gå hjem ved ti tiden. Denne aften er jægerkoner og andre interesserede også velkomne.

Medlemstallet har de sidste tyve år ligget omkring 50, foreningen er organiseret under Danmarks Jægerforbund. Foreningen har ingen lokaler, men nyder godt af Højby Friskole’s gæstfrihed.