Der var ingen indkomne forslag, og formandens beretning blev godkendt.
Vel mødt til de kommende arrangementer.
Man er velkommen til at melde sig til jægerrådet!
Rasmus opfordrede til at bruge hjemmesiden, og fortalte om sidste nyt fra Jægerforbundet.
13 medlemmer var til stede og vi er 56 medlemmer i foreningen.
Regnskabet blev godkendt, og alle medlemmer betaler nu 50 kr. til foreningen.
Rasmus blev genvalgt som formand i 2 år.
Knud Erik blev suppleant for bestyrelsen og Claus Flink blev suppleant som revisor.
John Henriksen holdt foredrag om hunde.
Rasmus oplyste, at der var skudt 26 rågeunger ved Lindvedgård.
Foreningen var vært med et par stykker smørebrød.
Årets sjoveste og bedste buk blev vundet af Rasmus og Claus Flink.
Jagtforeningen har afskaffet MobilePay.